radiolog dziecięcy

Radiologia to zawód polegający na wykorzystaniu technik obrazowania, fizyki promieniowania, umiejętności klinicznych i medycznych w celu diagnozowania lub leczenia obszarów dotkniętych chorobą lub urazami. Radiolodzy w szczególności koncentrują swoje badania na „Promieniowanie rentgenowskie, które lekarze podejmują w różnych warunkach mikroskopowych i radioaktywnych”.

Dzieci są szczególnie narażone ze względu na ich mniejszy rozmiar, większą podatność na nowotwory i na przykład mutacje genetyczne; od lekarzy dziecięcych oczekuje się, że w pełni zrozumieją wszelkie anomalie.

Radiolodzy pediatryczni, którzy specjalizują się w diagnozowaniu nieprawidłowości u niemowląt, dzieci i młodzieży (w wieku 0-19 lat) przechodzą cztery lata nauki, a następnie kilkuletni staż, w tym studium sądowe, jeśli przebywają w stanach, w których występują przypadki znęcania się nad dziećmi pod nadzorem lekarza .

Dzieci są cenne, więc to do nas należy zapewnienie im bezpieczeństwa. Radiolodzy pediatryczni z NeoMedica to specjaliści w dziedzinie onkologii dziecięcej, obrazowania głowy i szyi, neuroobrazowania i pediatrii. Radiolodzy dziecięcy diagnozują stany zagrożenia życia u dzieci. Specjalizują się w technologii obrazowania, rekonstrukcji chirurgicznej, pielęgnacji życia dziecka i znieczuleniu.

Radiolog dziecięcy Poznań – czym się zajmuje

Radiolog dziecięcy zdobywa wiedzę w zakresie rozumienia i oceny typowych prezentacji różnych wariantów genetycznych, fizjologicznych i anatomicznych dzieci w obrazowaniu medycznym. Świadczą usługi diagnostyczne dla dzieci, oceniając wyniki badań obrazowania diagnostycznego, które są przeprowadzane poza głównym ośrodkiem klinicznym.

Według American College of Radiology (ACR) radiolog dziecięcy jest zwykle zaangażowany w odczytywanie skanów TK pod kątem wysięku w stawach lub zajęcia węzłów chłonnych; MRI guzów mózgu lub innych uszkodzeń rdzenia kręgowego; ultradźwięki w przypadku zaburzeń wzrostu nerek lub wątroby. Wykonują również zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej w celu wykrycia infekcji i echokardiogramy w celu wykrycia wrodzonych kardiomiopatii, takich jak torsades de pointes, blok AV z omdleniem.

Lekarze ci nie tylko specjalizują się w pracy z dziećmi z nieprawidłowościami, ale mają również stypendia na radiolog dziecięcy. Przechodzą przez pięć lat szkolenia. Od radiologów dziecięcych zależy, czy chcą mieć przychodnię rodzinną i odwiedzać zarówno dzieci, jak i dorosłych, czy też chcą pracować wyłącznie z dziećmi. Specjaliści ci są certyfikowani przez radę pediatryczną (certyfikat rady, który wymaga dwóch-trzech lat po odbyciu stażu) i radiologii, a także SARRT lub obowiązkowe egzaminy certyfikacyjne wymagające dziesięciu godzin kontynuacji nauki każdego roku w obszarze, w którym będą ćwiczyć ( źródło). SARRTs zależą od tego, jak długo praktykują.

  Czym odznacza się eklektyzm

Niestety, radiolodzy pediatryczni są rzadkością w Stanach Zjednoczonych, a wiele regionów nie posiada wystarczająco dużego tomografu komputerowego dla dzieci, co wymaga, aby dzieci z poważnymi obrażeniami były zabierane helikopterem na izby przyjęć innych szpitali.

W związku z tym kryzysem jest to, że 1 na 3 osoby znajdujące się na liście Ubezpieczenia Społecznego z tytułu niezdolności do pracy pracuje jako radiolog dziecięcy, który konsultuje się z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i obsługuje wiejskie przychodnie lub służy jako lekarze pogotowia ratunkowego w swoich społecznościach, gdzie opiekują się najgorszymi pacjentami . Sprawdź ofertę na stronie: https://www.neomedica.pl/oferta/specjalizacje/radiologia-dziecieca/

Lekarze dziecięcy mogą być trudni do zdobycia, ale 1 na 3 Amerykanów pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego na wypadek niezdolności do pracy pracuje jako radiolog dziecięcy po konsultacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej